Фильтр
L2 кэш
0 Kb 2 1 MB 4-way set associative cache 4 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code 1 1024 KB 4-way set associative shared cache 1 128 KB 9 128 KB full-speed 4-way associative 2 128 KB on-die cache 2 128k 16 128kb 3 1Mb 2 2 x 1 MB 8-way associative cache 1 2 x 3 MB 12-way set associative shared caches 1 2 x 512 KB exclusive 16-way set associative caches 1 256 KB 9 256 KB 4-way set associative cache 1 256 KB 8-way associative full-speed on-die cache 3 256 KB full speed 1 256 KB Full-speed integrated 8-way set associative 1 256k 20 256kb 8 256lb 1 2Mb 2 2x256k 1 2x256kb 1 2x512k 1 4 x 256 KB 8-way set associative caches 1 4x256kb 1 512 KB 1 512 KB 16-way set associative exclusive cache 1 512 KB 4-way set associative unified cache running at 1/2 of processor frequency 1 512 KB 8-way associative full-speed on-die cache 2 512 KB 8-way set associative cache 2 512 KB backside cache running at 275 MHz 1 512 KB backside cache running at 300 MHz 1 512 KB exclusive 16-way set associative cache 1 512 KB Half-speed in-package 3 512 KB On-die 8-way set associative cache 3 512 KB unified cache running at 1/2 of processor frequency 4 512k 9 512kb 11 512KB backside cache running at 350MHz 1 64 KB 4-way set associative exclusive unified (code and data) cache 4 64k 1 64kb 3 Full speed on-die exclusive 512 KB 16-way set associative cache 1 Full-speed integrated 8-way set associative 256 KB 1 Full-speed on-die 256 KB 7 On-die 1 MB 8-way associative cache 1 on-die 1 MB 8-way set associative cache running at CPU frequency 1 On-die 256 KB 8-way associative cache 1 on-die 64 KB exclusive cache 1
Частота ядра MHz Частота шины MHz Год выпуска Сокет Название ядра Семейство Архитектура Производитель Страна

1998

Pentium MMX OverDrive 166

Intel

Socket 5

159 просмотров

1998

K6-2 300AFR

AMD

Socket 7

270 просмотров

1998

K6-266AFR

AMD

Socket 7

247 просмотров

1998

K6-300AFR

AMD

Socket 7

468 просмотров

1998

Pentium II 333

Intel

SLOT1

430 просмотров

1998

K6-2 300AFR-66

AMD

Socket 7

490 просмотров

1998

Pentium MMX 200

Intel

Socket 7

504 просмотров

1998

K6-2 380AFR

AMD

Socket 7

453 просмотров

1998

Celeron 266

Intel

SLOT1

941 просмотров

1998

K6-233ANR

AMD

Socket 7

983 просмотров

1998

K6-2 333AFR

AMD

Socket Super 7

773 просмотров

1998

Pentium II 400

Intel

SLOT1

745 просмотров

1998

Pentium II 300M

Intel

400-pin Mobile Module Connector 2 (MMC-2)

647 просмотров

1998

Celeron 333

Intel

SLOT1

693 просмотров

1998

K6-2 450AFX

AMD

Socket Super 7

587 просмотров

1998

Pentium II 450

Intel

SLOT1

548 просмотров

1998

K6-2 400AFR

AMD

Socket Super 7

546 просмотров

1998

Pentium II 400

Intel

SLOT1

568 просмотров

1998

Celeron 400

Intel

Socket 370

475 просмотров

1998

Pentium II 350

Intel

SLOT1

510 просмотров

Title product

Хостинг